Principal
Prólogo
Introducción
Clasificación
Aerófonos
Cordófonos
Membranófonos
Idiófonos
Obradoiro
Artesáns
Bibliografía
Discografía
Ligazóns
Músicos
Agradecementos
Contacto
             

     Instrumentos Galegos Moisés Quintas Suárez

         

 

Bibliografía

 

 • Albán Laxe, Calixto. O saber do pobo. Xerais, Vigo, 2003.

 • Andrés, Ramón. Diccionario de Instrumentos Musicales. Desde la antigüedad a J.S. Bach. Península, 2001.

 • Blanco, Xavier. Toques, asubíos e cantores. Xunta de Galicia, 2002.  

 • Carpintero Arias, Pablo. Os instrumentos musicais na tradición galega. Proxecto Ronsel e Difusora de Letras, Artes e Ideas. Ourense, 2009.

 • Estévez, Xoán Manuel; Losada, Óscar. Crónica do folk galego. 25 anos de historia. Tris Tram, 2000.

 • Foxo, Xosé Lois. Os Segredos da Gaita. Deputación Provincial de Ourense, 1992. 

 • López-Calo, José, S.J. La Música Medieval en Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1982.

 • Lorenzo, Xaquín. Os Oficios. Galaxia, Vigo, 1983.

 • Maersch, Klaus; Rohde, Ulrich; Seiffert, Otto. Atlas de los Instrumentos Musicales. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

 • Meré, Rafael. Gaitas y gaiteros de Grecia. Ayuntamiento de Gijón, 1977.

 • Michels, Ulrich. Atlas de Música, 1. Alianza Editorial, Madrid, 2001.

 • Michels, Ulrich. Atlas de Música, 2. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

 • Murguía, Revista Galega de Historia Nº 4. Colectivo Murguía, Asociación Galega de Historiadores/as. Maio-Agosto 2004.

 • Obradoiro de Instrumentos da Deputación de Ourense. Reconstrución do Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense. Dir. Manuel Brañas. Deputación de Ourense, 1993.

 • Payno, Luis A. Instrumentos Musicales de Construcción Sencilla. Centro Etnográfico de Documentación, Diputación de Valladolid, 1986.

 • Poch de Grätzer, Dina. La flauta dulce en el aula. Ricordi, Buenos Aires, 1985.

 • Quintas Suárez, Moisés. Pito Galego, Método Práctico. Ouvirmos, 2015.

 • Remnant, Mary. Historia de los Instrumentos Musicales. Ediciones Robinbook, Barcelona, 2002.

 • Sampedro y Folgar, Casto. Cancionero Musical de Galicia. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1982.

 • Sánchez, Ana; Montero, Enrique. Os Instrumentos da Música Popular. Ir Indo, Vigo, 1992.

 • Santalices, Faustino. La zanfona (Ed. facscímile da de 1956). Ir Indo, 2000.

 • Torres, J.; Gallego, A,; Álvarez, L. Música y sociedad. Real Musical, 1976.

 • Tranchefort, François-René. Los instrumentos musicales del mundo. Alianza Música, Madrid, 1985.

 • VV.AA. Catálogo de Músicos da Limia. Difusora de Letras, Artes e Ideas. Ourense, 2005.

 • VV.AA. Congreso Música sen Fronteiras. Galicia-Norte de Portugal. Xunta de Galicia, 2003.

 • VV.AA. Faustino Santalices. Tradición Musical Galega. Proxecto Ronsel e Difusora de Letras, Artes e Ideas. Ourense, 2010.

 • VV.AA. “No país das gaitas” en Cadernos de pensamento e cultura nº 20. A Nosa Terra. Promoción Culturais Galegas. Decembro, 1995.

 • La Música. Ediciones del Prado, Madrid, 1998. La Música y los Instrumentos. Ediciones SM, 1993.