Principal
Prólogo
Introducción
Clasificación
Aerófonos
Cordófonos
Membranófonos
Idiófonos
Obradoiro
Artesáns
Bibliografía
Discografía
Ligazóns
Músicos
Agradecementos
Contacto
             

     Instrumentos Galegos Moisés Quintas Suárez

         

Aerófonos

Lingüeta

Simple ] [ Dobre ] Mixta ]

 

 

 

  • Punteiro

      

     

 

 

 

Punteiro vello de buxo anelado en corno do artesán Gabriel Mato, gaiteiro fundador dos Garceiras de Melide.

 

 

 

 

 

De esquerda a dereita: Punteiro de granadillo anelado en prata do artesán X. Gil, punteiro de granadillo anelado en prata e punteiro de granadillo anelado en marfil e prata do mestre artesán Antón Corral.

 

 

 

 

 

 

 

Cando se toca o punteiro sen o resto de gaita adoita colocarse a boquilla para evitar derramar a palleta.

 

 

 

 

 

 

 

     Punteiros con boquillas