Principal
Prólogo
Introducción
Clasificación
Aerófonos
Cordófonos
Membranófonos
Idiófonos
Obradoiro
Artesáns
Bibliografía
Discografía
Ligazóns
Músicos
Agradecementos
Contacto
             

     Instrumentos Galegos Moisés Quintas Suárez

          

Aerófonos

Lingüeta

Simple ] Dobre ] Mixta ]

 

 

·       Simple: filharmónica, acordeón, clarinete.

·       Dobre: o punteiro.

·       Mixta: a gaita.