Principal
Prólogo
Introducción
Clasificación
Aerófonos
Cordófonos
Membranófonos
Idiófonos
Obradoiro
Artesáns
Bibliografía
Discografía
Ligazóns
Músicos
Agradecementos
Contacto
             

     Instrumentos Galegos Moisés Quintas Suárez

         

   

Obradoiro

Tarrañolas ] Frauta de Pan ] Pito ] Ocarina ] [ Frauta traveseira ]

 

 

 

Materiais: cana ou bambú de 29 cm x 1,5 cm aproximadamente, tapón de cortiza de 2,5 cm de longo.

Ferramenta: lima, lixa fina, lapis, regra, punzón, navalla, fonte de calor, trade e brocas (opcional), afinador (opcional).

 

A Cana

 

Cortamos a cana, limpámola e lixámola. 

Facemos unha liña dun extremo ao outro para aliñar o bisel cos buratos.

 

A embocadura

 

A 4 cm do extremo facemos un burato de 1 cm de diámetro. Ese será o burato da embocadura ou bisel onde se produce o son. 

Lixámolo con coidado, pero deixamos a aresta.

Metemos o tapón (de madeira e con tapa, se pode ser, xa que se debe poder mover para corrixir a afinación). Se o tapón non ten o diámetro por defecto, podemos rodealo con fío ata que axuste ben.

Se non temos tapón, debemos coidar de ter un nó da cana nese extremo, que nos fará a mesma función, só que non poderemos variar a afinación.

 

 

Os buratos

 

Sen ningún burato máis que o do bisel, soa a nota fundamental. A partir de aquí temos que ir formando a escala de grave a agudo.

Se partimos por exemplo da nota Re como tónica (con todo tapado ou sen buratos), debemos abrir logo o primeiro burato (a 4 cm do extremo), que será o de Mi, variando o tamaño do burato ata que afine.

Empezamos cun burato de pequeno diámetro e logo imos abrindo pouco a pouco.

Así, imos facendo os buratos seguindo as notas da escala (ver dixitación e seguir ese proceso de abertura dos buratos marcados en branco), mellor se nos axudamos dun afinador.

 

Os buratos quedan así:

- Re: soa sen burato ou todo tapado.

- Mi: 4 cm do extremo.

- Fa#: 2,5 cm da nota Mi.

- Sol: 2 cm da nota Fa#.

- La: 2,5 cm da nota Sol.

- Si: 1,8 cm da nota La.

- Do#: 1,7 cm da nota Si.

 

 

 

Dixitación

Re Mi Fa# Sol

La Si Do# Re´

VOLVER